کینین

Quinine • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • Injection: 250mg/ml
  • Tablet: 100mg, 200mg, 250mg

  • مالاریای ناشی از پلاسمودیوم فالسیپاروم (مقاوم به کلروکین)
  • کرامپ عضلانی شبانه ساق پا (ناشی از دیابت، آرتریت، واریس، ترومبوفلبیت و آترواسکلروز)

  خوراکی

  بزرگسالان

  • مالاریا: 650-600 میلی گرم هر 8 ساعت برای 7 روز.
  • گرفتگی شبانه عضلات: 300-200 میلی گرم در موقع خواب که در صورت عدم مشاهده بهبودی پس از 4 هفته مصرف دارو باید قطع شود.

   

  کودکان

  • mg/kg 10 هر 8 ساعت برای 7 روز همراه با کلیندامایسین (حداکثر 450 میلی گرم)

   

  تزریقی

  بزرگسالان

  •  مقدار اولیه mg/kg 20 به صورت انفوزیون وریدی تجویز می شود و پس از 12-8 ساعت مقدار نگهدارنده mg/kg 10 است.

  حساسیت مفرط.


  • سردرد شدید
  •  تحریک‌ پذیری
  •  کنفوزیون
  • هذیان
  •  سنکوپ
  •  هیپوترمی
  •  تشنج (در دوزهای بالا)
  •  هیپوتانسیون
  • کلاپس قلبی ـ عروقی (در موارد مصرف بیش‌ از حد و تزریق سریع وریدی)
  • اختلالات هدایتی
  •  راش
  •  ‌خارش
  •  فتوفوبی
  •  تاری دید
  • شب‌ کوری
  •  آمبلیوپی
  •  اسکوتوما
  • دوبینی
  •  میدریاز
  • آتروفی عصب اپتیک
  •  وزوز گوش
  •  کاهش شنوایی
  •  دیسترس اپی‌گاستر
  •  اسهال
  •  تهوع و استفراغ
  •  آنوری
  • انهدام توبولهای کلیه
  •  آنمی همولیتیک
  •  ترومبوسیتوپنی
  •  آگرانولوسیتوز
  •  هیپوپروترومبینمی
  •  آسم
  •  برافروختگی
  •  تب
  •  ادم صورت
  •  تنگی نفس
  •  ورتیگو
  •  هیپوگلیسمی

   

  توجه: در صورت ایجاد واکنش افزایش‌ حساسیت یا مسومیت، مصرف دارو باید قطع شود.


  • مصرف همزمان این دارو با دیگوکسین ممکن است باعث افزایش غلظت دیگوکسین شود. 
  • مصرف همزمان این دارو با داروهای مسدودکنندة عصبی ـ عضلانی، ممکن است اثر انسداد عصبی ـ عضلانی آنها را تشدید کند. 
  • مصرف همزمان این دارو با داروهای نوروتوکسیک ممکن است خطر مسمومیت این داروها را افزایش دهد.

  • جهت کاهش تحریک دستگاه گوارش، بهتر است دارو را همراه و یا بعداز غذا مصرف نمود.
  • دارو را کاملاً مطابق دستور مصرف نمایید و دورة درمان را کامل کنید و درصورتی‌ که مصرف یک دوز دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمایید، مگر اینکه زمان مصرف دوز بعدی فرارسیده باشد و از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری کنید. 

  گروه D:

  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  این دارو به مقدار کم در شیر ترشح می‌شود، عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده است. با این وجود، این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط کامل تجویز شود.


  مکانیسم اثر:

  اثر ضدمالاریا: این دارو وارد  DNA  شده و باعث مهار همانندسازی و نسخه‌ برداری از آن می‌شود. همچنین این دارو باعث کاهش برداشت اکسیژن و متابولیسم کربوهیدرات می‌شود.


  • نیمه عمر: 18-11 ساعت.
  • دفع: این دارو از راه کلیه دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.