گاسترولیت

Gastrolit • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Drop: حاوی اسانس آویشن


  • دردهای ناشی از سندرم روده تحریک پذیر

  20 قطره در شروع درد همراه با کمی آب میل شود. در صورت نیاز این مقدار هر 8 ساعت قابل تکرار است.


  • تحریک مخاط
  • مسمومیت (تهوع، سرگیجه، درد معده، سردرد، بی حالی، تشنج و وقفه تنفسی و قلبی)

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.