گاسترین

Gasterin • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet: حاوی پودر خشک عصاره آبی شیرین بیان، پودر خشک عصاره آبی بومادران و پودر خشک عصاره آبی بابونه است.


  • مسکن درد معده در زخم معده و اثنی عشر

  روزی 3 بار، هر بار 1 قرص نیم ساعت قبل از غذا با کمی آب


  • هپاتیت مزمن
  • سیروز کبدی
  • بیماری های کلستاتیک کبد
  • التهاب کیسه صفرا
  • اختلالات شدید کلیه
  • آریتمی
  • زیادی فشارخون
  • هیپرتونی
  • کمی پتاسیم خون
  • بیماران مبتلا به آسم

  • احتباس برگشت پذیر آب و سدیم 
  • افزایش دفع پتاسیم
  • واکنش های آلرژیک (دماتیت تماسی و آنافیلاکسی)

  • مصرف همزمان با کورتیکواستروئیدها و داروهای هورمونی (با اثرات استروژنی و آنتی استروژنی) باید با احتیاط صورت گیرد.
  • مصرف این فرآورده با فوروزماید، داروهای تیازیدی و داروهای آنتی آریتمی (پروکایین آمید و کینیدین) توصیه نمی شود.
  • کاهش پتاسیم خون ناشی از مصرف شیرین بیان می تواند سمیت دیژیتال را تشدید نماید.
  •  مصرف همزمان می تواند اثرات وارفارین را افزایش دهد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.