گالگا

Galega • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet: این فرآورده حاوی 500 میلی گرم بذر گیاه گالگا است.


  • به عنوان کمک درمان در مراحل اولیه دیابت

  حداکثر روزی 3 بار و هر بار 2-1 قرص بعد از غذا


  • در صورت مصرف همزمان با سایر داروهای کاهنده قند خون مقدار مصرف فرآورده باید تعدیل شود.
  • ممکن است در جذب آهن و سایر مینرال ها تداخل کند.

  این فرآورده در دیابت ملیتوس به علت شدت بیماری و وجود داروهای سنتتیک مناسب برای درمان توصیه نمی شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.