گان سیکلوویر (سیستمیک)

Ganciclovir (Systemic) • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

   Injection: 500 mg


  • عفونت های مخاطره آمیز ناشی از سایتومگالوویروس ها (CMV) در بیماران مبتلا به اختلال سیستم ایمنی

  • به صورت انفوزیون وریدی، در شروع درمان مقدار mg/kg 5 هر 12 ساعت برای 21-14 روز و برای پیشگیری همین مقدار برای 14-7 روز مصرف می شود.
  • به عنوان مقدار مصرف نگهدارنده mg/kg 6 برای 5 روز هفته یا روزانه mg/kg 5 تا زمانی که سطح ایمنی بدن بیمار به حد مطلوب برسد، مصرف می شود.

  کاهش شدید هموگلوبین یا شمارش سلول های خون


  • کنفوزیون
  • آتاکسی
  • سردرد
  • تشنج
  • کوما
  • سرگیجه
  • بیخوابی
  • ترمور
  • آژیتاسیون
  • فراموشی
  • اضطراب
  • نوروپاتی
  • پارستزی
  • بثورات جلدی
  • تعریق
  • خارش
  • التهاب و درد (در محل تزریق)
  • کندگی رتین (در رتینیت CMV)
  • تهوع و استفراغ
  • اسهال
  • بی‌اشتهایی
  • درد شکم
  • نفخ
  • سوءهاضمه
  • خشکی دهان
  • گرانولوسیتوپنی
  • ترومبوسیتوپنی
  • لکوپنی
  • آنمی
  • اختلال در تستهای عملکرد کبد
  • افزایش کراتی‌نین سرم
  • پنومونی
  • فلبیت
  • لرز
  • سپسیس
  • تب
  • عفونت

  • مصرف همزمان این دارو با زیدوودین، احتمال بروز نوتروپنی را تشدید می‌نماید.
  • مصرف همزمان این دارو با داروهای سایتوکسیک، اثرات سمی این داروها را تشدید می‌کند.
  • پروبنسید کلیرانس کلیوی این دارو را کاهش می‌دهد.

  • از تماس پودر دارو با پوست و سطوح مخاطی اجتناب نمائید و در صورت تماس، ناحیه آلوده شده را با آب و صابون بشوئید.
  • در خلال درمان باید به مقدار کافی از آب و سایر مایعات استفاده کنید.
  • مردانی که از این دارو استفاده می‌نمایند لازم است در مدت درمان و تا سه ماه بعد از اتمام دوره درمان با این دارو، جهت مقاربت از کاندوم استفاده نمایند.
  • لازم است آزمایشات مکرر خونی و معاینات چشم پزشکی را حتماً در خلال درمان انجام دهید.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   

  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Ganciclovir Cymevene Injection, Powder mg 500 سوئیس Roche
   

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.