گلایسین

Glycine • سایر داروها

  داروی با نسخه

  Irrigation Solution:1.5%


  • شستشوی مجاری ادراری - تناسلی به ویژه مثانه در طول بعضی اعمال جراحی
  • شستشوی سوندهای ادراری

  مقدار مصرف با توجه به سطح موضعی که باید شستشو داده شود و نیز نحوه جراحی تعیین می گردد. 


  در بیماران مبتلا به بی ادراری نباید مصرف شود.


  جذب سیستمیک این محلول می تواند منجر به بروز عوارض ذیل شود:

  • اختلال در تعادل مایع و الکترولیت
  • اختلال قلبی - عروقی و ریوی
  • افزایش ترشح بزاق
  • تهوع
  • گیجی

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Glycine   Irrigation Solution 1.5% Iran داروسازی ثامن

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.