گلیسرین‌

Glycerin • Laxator
 • Glycerin-Behvazan

  داروهای گوارشی

  • بیماری های گوارشی

   داروی بدون نسخه

   Suppository: 1.2mg, 3.4mg, 1g, 2g


   •  ملین‌ هیپراسموتیک‌ و نرم کننده برای درمان یبوست


   یک‌ شیاف‌ استعمال‌ و به‌ مدت ‌15 دقیقه‌ به‌ حالت‌ درازکش‌ باقی‌ بمانند.


   در صورت‌ کولوستومی‌ یا ایلئوستومی‌


   • از دست‌ رفتن‌ آب‌ بدن‌
   • تهوع‌
   • استفراغ‌

   مصرف‌ طولانی‌ آن‌ ممکن‌ است‌ به‌ دلیل‌ دفع‌ پتاسیم‌ اثر داروهای‌ مدر نگهدارنده‌  پتاسیم‌ را کاهش‌ دهد.


   •  در صورت‌ وجود علائم‌ آپاندیسیت‌ و تا دو ساعت‌ بعد ازمصرف‌ سایر داروها، از مصرف‌ آن‌ خودداری‌ شود.
   • مصرف‌ طولانی‌ مدت‌ این‌ دارو که‌  به‌صورت‌ عادت‌ درآمده‌ باشد، ممکن‌ است‌ باعث‌ وابسته‌ شدن‌ کار روده‌ به‌ آن‌ گردد.

   گروه C:      
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   زمان‌ شروع‌  اثر دارو پس‌ ازمصرف‌ از راه‌ مقعد در حدود 1ساعت‌ است‌.


   نام ژنریک

   نام تجاری

   اشکال دارویی

   دوز

   کشور سازنده

   نام شرکت

   Glycerin Laxator Suppository 1G Iran داروسازی ابوریحان
   Glycerin Laxator Suppository 2G Iran داروسازی ابوریحان
   Glycerin Glycerin Behvazan- Suppository 1G Iran داروسازی بهوزان
   Glycerin Glycerin -Behvazan Suppository 2G Iran داروسازی بهوزان
    

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.