گلیسرین فنیکه

phenol glycerin • بیماری های گوش، حلق و بینی

  داروی بدون نسخه

  • نرم کردن واکس گوش به منظور شستشوی گوش

  2-3 روز قبل از شستشوی گوش، روزی 3 بار و هر بار 5-3 قطره


  • حساسیت
  • آسیب به مجرا یا پرده صماخ ناشی از تورم جرم گوش

  • نباید در گوش مرطوب استفاده شود.
  • بعد از باز کردن در ظرف به مدت 15 روز قابل مصرف است.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.