گلیکوپیرونیوم

Glycopyrronium • سایر داروها

  داروی با نسخه

  Injection: 200mcg/ml


  • مهار ترشحات بزاق و دستگاه تنفسی
  • معکوس نمودن بلوک عصبی - عضلانی ایجاد شده با داروها
  • داروی کمکی در درمان زخم گوارشی

  بالغین

  • حذف بلوک عصبی- عضلانی: 0.2 میلی گرم از راه وریدی به ازای هر 1 میلی گرم نئوستیگمین یا هر 5 میلی گرم پیریدوستیگمین یا mcg/kg 5-15 گلیکوپیرولات با mcg/kg 70-25 نئوستیگمین یا mg/kg 0.1-0.3 پیریدوستیگمین تزریق می شود.
  • کاهش ترشحات (در حین عمل جراحی): 0.1 میلی گرم از راه وریدی تزریق می شود و در صورت نیاز هر 3-2 دقیقه تکرار می گردد.
  • کاهش ترشحات (قبل از عمل جراحی): mcg/kg 4 از راه عضلانی تقریباً 60-30 دقیقه قبل از عمل 
  • زخم گوارشی: 0.2-0.1 میلی گرم سه یا چهار بار در روز از راه عضلانی یا وریدی

   

  کودکان

  • کاهش ترشحات (قبل از بی هوشی): از راه عضلانی یا وریدی mcg/kg 4-10 هر 4-3 ساعت 
  • کاهش ترشحات (در حین عمل جراحی): از راه وریدی mcg/kg 4 که در صورت لزوم هر 3-2 دقیقه تکرار می شود.
  • کاهش ترشحات (قبل از عمل جراحی): از راه عضلانی در کودکان با سن کمتر از 2 سال mcg/kg 9 و در کودکان با سن بیش از 2 سال mcg/kg 4

  • حساسیت مفرط سبب به دارو
  •  گلوکوم
  •  اروپاتی انسدادی
  •  بیماریهای انسدادی دستگاه گوارش
  •  میاستنی گراو
  •  ایلئوس پارالیتیک
  •  آتونی روده
  • خونریزی حاد
  •  شرایط قلبی ـ عروقی ناپایدار
  • کولیت اولسراتیو شدید
  • مگاکولون توکسیک

  • کنفوزیون یا تحریک‌ پذیری
  • سرگیجه
  • خواب‌ آلودگی
  • تب
  • سردرد
  •  بی‌ خوابی
  • ضعف
  • طپش قلب
  • تاکی‌کاردی
  • تاری دید
  • گشاد شدن مردمک‌ها
  •  افزایش فشار داخل چشم
  • فتوفوبی
  • اتساع شکم
  •  یبوست
  • خستگی دهان
  •  دیسترس اپی‌گاستر
  • کاهش حس چشایی
  •  تهوع
  • استفراغ
  • ناتوانی جنسی
  •  اختلال در ادرار کردن
  •  احتباس ادراری
  • عدم تعریق
  •  کهیر
  •  بثورات جلدی
  • واکنشهای آلرژیک (آنافیلاکسی)

  • مصرف همزمان آمانتادین، آنتی‌هیستامین‌ها، داروهای ضدپارکینسون، دیزوپیرامید، گلوتتماید، مپریدین، فنوتیازین‌ها، پروکائین‌ آمید، کینیدین و داروهای ضدافسردگی سه حلقه‌ای ممکن است باعث تشدید عوارض جانبی این دارو شوند.
  • مصرف قرص‌های دیگوکسین همراه با این دارو ممکن است باعث افزایش سطح دیگوکسین گردد.

  • حتی تغییرات جزیی در دوز دارو ممکن است باعث مسمومیت گردد.
  • این دارو با تیوپنتال، متوهگزیتال، سکوباربیتال، فنوباربیتال، کلرامفنیکل، دیمن هیدرینات و دیازپام ناسازگار است.
  • بیمار را به طور منظم از نظر اتساع شکم و صداهای گوارش کنترل و در صورت مشکل مصرف مایعات بیمار را افزایش دهید.

  گروه B
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  این دارو در شیر ترشح می‌شود و ممکن است باعث مسمومیت در شیر خوار شود. تجویز در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.


  مکانیسم اثر:

  اثر آنتی‌کولینرژیک: این دارو اثرات موسکارینی استیل‌کولین را در اعصاب کولینرژیک پست‌گانگلیونیک مهار می‌‌نماید. این دارو ترشحات و حرکات دستگاه گوارش را نیز با همین مکانیسم کاهش می‌دهد.


  • نیمه عمر: 7/1 ساعت
  • دفع: قسمت عمده دارو بدون تغییر از راه مدفوع و صفرا دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.