گلی بنکلامید

Glibenclamide • Daonil
 • Glibotex
 • Glimed
 • Melix

  داروهای ضد دیابت

  • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها

   داروی با نسخه

   Scored Tablets: 5 mg


   • کنترل‌ زیادی‌ قند خون‌ در بیماری دیابت شیرین

   ابتدا 5mg/day (در افراد مسن mg/day2.5 ) مصرف  می شود و متناسب با پاسخ بیمار تا 15mg/day  می تواند افزایش یابد.


   • اسیدوز
   • سوختگی‌ شدید
   •  اغمای‌ دیابتیک‌
   •  کتواسیدوز دیابتیک‌
   •  اغمای‌غیرکتونیک‌ هیپراسمولار
   • شرایطی که باعث تغییرات زیاد قند خون می شود.
   • شرایطی که نیاز به انسولین را به سرعت تغییر می دهند.
   • بیماری های کبیدی و کلیوی
   • پورفیری

   • خواب‌آلودگی
   • کرامپ‌های عضلانی
   • اضطراب
   • کنفوزیون
   •  سردرد
   •  عصبی‌شدن
   •  سرگیجه
   • تاکیکاردی
   • حساسیت به نور
   •  بثورات جلدی
   • تهوع  و یا استفراغ 
   • اسهال
   •  سوزش سردرد
   •  بی‌اشتهایی
   •  درد اپی‌گاستر
   • تیره شدن رنگ ادرار
   • خونریزی
   •  اکیموز
   •  آگرانولوسیتوز
   •  آنمی‌لیتیک
   • تب
   • عرق
   •  لرز

   • در مصرف‌ همزمان‌ با ضد انعقادهای‌ خوراکی‌ مقدارمصرف‌ دو دارو باید تنظیم‌ شود.
   • درمصرف‌ همزمان‌ با آسپارژیناز،کورتیکواستروئیدها، مدرهای‌ تیازیدی‌ ولیتیم‌ تنظیم‌ مقدار مصرف‌ دارو به‌ دلیل‌ فعالیت‌ ذاتی‌ این‌ ترکیبات‌ در افزایش‌ قند خون‌ لازم‌ می‌باشد.
   • داروهایی‌ مانند گوانتیدین‌، مهارکننده‌های‌ مونوآمین‌اکسیداز، کینیدین‌، کینین‌ و مقادیر بالای‌ سالیسیلات‌ها و کلرامفنیکل‌ به‌ دلیل‌ فعالیت‌ ذاتی‌ در کاهش‌ قند خون‌ و به‌ دلیل‌ اثر بالابرنده‌ قند خون‌ مهارکننده‌های‌ بتا آدنرژیک‌ مقدار مصرف‌ موردنیاز دارو را تغییر می‌دهند.
   • سایمتیدین، رانیتیدین‌ وهمچنین‌ سیپروفلوکساسین‌ اثرات‌ پایین‌آورنده‌ قند خون‌ گلی‌بنکلامید را تشدید می‌کنند.

   • دارو را همراه با غذا مصرف نمائید.
   • با تغییر رژیم‌ غذائی‌،فعالیت‌ بدنی‌ و بیماری‌، میزان‌ قند خون‌ وبرنامه‌ درمانی‌ تغییر می‌کند.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   در شیر ترشح می‌شود لیکن عوارضی برای شیرخوار گزارش نشده است. با این حال منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


   نحوه اثر کاهندگی قند خون:

   • افزایش ترشح انسولین از سلولهای بتای پانکراس
   •  کاهش گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز کبدی

   • نیمه عمر: 10 ساعت
   • دفع: از راه ادرار و صفرا دفع می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   Apotex

   Canada

   5mg

   Tablet

   Apo-Glyburide

   Glibenclamide

   تهران شیمی

   Iran

   5mg

   Tablet

   Glibotex

   Glibenclamide

   ایران ناژو

   Iran

   5mg

   Tablet

   Glibenclamide-Najo

   Glibenclamide

   حکیم

   Iran

   5mg

   Tablet

   Glibenclamide-Hakim

   Glibenclamide

   سامی ساز

   Iran

   5mg

   Tablet

    

   Glibenclamide

   پورسینا

   Iran

   5mg

   tablet

    

   Glibenclamide

   کیمیدارو

   Iran

   5mg

   Tablet Scored

    

   Glibenclamide

   شهر دارو

   Iran

   5mg

   Tablet

   Glibenclamide SHD

   Glibenclamide

   مینو

   Iran

   5mg

   Tablet

   Glibenclamide Minoo

   Glibenclamide


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.