گنادورلین

Gonadorelinهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

 • بیماری های غدد درون ریز- هورمون ها
 • بیماری های زنان
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: 100mcg, 0.8mg, 3.2mg


  • بررسی عملکرد هیپوفیز در بزرگسالان
  • درمان آمنوره و ناباروری ناشی از آزاد شدن غیرطبیعی GnRH در زنان


  • آمنوره و ناباروری: از طریق انفوزیون منظم نبضی زیرجلدی ابتدا 20-10 میکروگرم طی یک دقیقه مصرف می شود. سپس هر 90 دقیقه تا مدت 21 روز این مقدار مصرف تکرار می شود.
  • بررسی عملکرد هیپوفیز: از طریق تزریق وریدی یا زیرجلدی مقدار 100 میکروگرم تجویز می گردد.

  • حساسیت مفرط نسبت به دارو
  •  پرولاکتینوما
  •  کیست‌های تخمدان

  • هماتوم
  • عفونت موضعی
  • التهاب
  •  فلبیت خفیف
  •  حاملگی چندقلو
  • تحریک بیش‌ ازحد تخمدان

  •  کهیر
  •  خس‌ خس سینه و اشکال در تنفس

  به‌ منظور جلوگیری از تحریک بیش‌ از حد تخمدان،‌ از مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای تحریک‌کننده تخمدان اجتناب نمائید.


  • از محلول تغییر رنگ یا رسوب داده استفاده نشود.
  • در صورت بروز کهیر، خس‌خس سینه و اشکال در تنفس، سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.
  •  به دنبال مصرف این دارو احتمال حاملگی چندقلو زیاد است (در حدود 12 درصد).

  گروه B
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است،‌ همچنین دلیلی برای تجویز این دارو در مادر شیرده وجود ندارد.


  مکانیسم اثر:

  اثر تحریک اوولاسیون: این دارو اثرات GnRH را تقلید می‌نماید و منجر به تولید و آزاد شدن هورمون LH از هیپوفیز قدامی می‌گردد. LH نیز با تأثیر بر روی تخمدان‌ها،‌ سنتز هورمون‌های جنسی را تنظیم می‌نماید.


  • نیمه عمر: 40-10 دقیقه
  • دفع: متابولیت‌ های دارو از راه ادرار دفع می‌شوند.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.