گوسرلین

Goserelinهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

 • بیماری های زنان
 • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  Implant: 3.6mg, 10.8mg


  • در درمان سرطان پیشرفته پروستات به عنوان آلترناتیو جراحی
  • درمان ادجوانت با رادیوتراپی یا پروستاتکتومی رادیکال در بیماران پر خطر
  • سرطان متاستاتیک پروستات
  • سرطان پیشرفته سینه
  • سرطان سینه در مراحل اولیه در بیماران با گیرنده استروژن مثبت
  • نازک شدن اندومتر
  • فیبروئید رحم
  • کمک به باروری


  در سرطان پیشرفته پروستات و سرطان سینه، 3.6 میلی گرم با تزریق زیر جلدی در دیواره قدامی شکم هر 28 روز یا 10.8 میلی گرم هر 12 هفته باه کار می روند.


  در صورت وجود خونریزی تشخیص داده نشده واژن


  • تغییرات گذرا در فشار خون
  • پارستزی
  • هیپرکلسمی( در بیماران با سرطان سینه متاستاتیک)

  داروهای ضد بارداری و کورتیکواستروئیدها و سایر داروهایی که سبب از دست رفتن توده ی استخوانی می شوند، ممکن است با گوسرلین تداخل داشته باشد.


  • این دارو سبب گرگرفتگی می گردد.
  • طی مصرف این دارو بیمار در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرد یا از فراورده های ضدآفتاب استفاده نماید.

  گروه X:     
  مطالعات در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای جنینی بوده است. به دلیل این خطرات مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت 
  Goserelin Zoladex Implant

  3.6mg

  10.8mg

  بریتانیا Astrazeneca

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.