افزایش گلبول های قرمز (اریتروسیتوز)

Erythrocytosisافزایش تعداد گلبول های قرمز در رگ های خونی را اریتروسیتوز می نامند. گلبول های قرمز توسط مغز استخوان ساخته شده و وظیفه انتقال اکسیژن از ششها به بافت ها را دارند. تعداد سلول های قرمز خون به طور کلی برای آقایان بیش از 5.72 میلیون در هر میکرولیتر و 5.03  میلیون در هر میکرولیتر برای زنان تعریف شده است. در کودکان نیز، با توجه به سن و جنس این مقدار متفاوت است.

افزایش گلبول های قرمز خون ممکن است به دلالیل زیر رخ دهد:

 • افزایش تولید گلبول های قرمز خون جهت جبران سطوح پایین اکسیژن به علت عملکرد ضعیف قلب یا ریه.
 • افزایش تولید گلبول های قرمز خون جهت جبران کاهش سطح اکسیژن در ارتفاعات بالا.
 • افزایش آزاد سازی یک نوع پروتئین (اریتروپویتین یا EPO) توسط کلیه ها که تولید گلبول های قرمز خون را زیاد می کند.
 • تولید بیش از حد گلبول های قرمز خون توسط مغز استخوان .
 • کاهش ظرفیت حمل اکسیژن توسط گلبول های قرمز خون .
 • از دست دادن پلاسمای خون (بخش مایع خون)، که اغلب به علت تخلیه سدیم و آب رخ داده و سبب پیدایش سطوح بالاتر گلبول های قرمز خون می شود.

 

از عوامل خاصی که در ازدیاد تعداد گلبول های قرمز خون تاثیر دارد می توان به علل زیر اشاره کرد:

 • استروئیدهای آنابولیک، که باعث تحریک تولید گلبول های قرمز خون می شوند.
 • مسمومیت با مونوکسید کربن.
 • بیماری های قلبی مادرزادی در بزرگسالان.
 • COPD (بیماری مزمن انسدادی ریه).
 • کم شدن آب بدن .
 • دوپینگ: تزریق اریتروپویتین (EPO) به منظور ارتقاء عملکرد ورزشی.
 • نارسایی قلبی.
 • هموگلوبینوپاتی: تحلیل ظرفیت حمل اکسیژن توسط گلبول های های قرمز که در هنگام تولد رخ می دهد.
 • سرطان کلیه.
 • پیوند کلیه.
 • زندگی در ارتفاعات بالا و در فضاهایی که اکسیژن کمتری وجود دارد.
 • انواع دیگر بیماری های قلبی.
 • انواع دیگر بیماری های ریوی.
 • پلی سیتمی ورا.
 • فیبروز ریه.
 • استعمال دخانیات، که ممکن است سبب کاهش میزان اکسیژن خون شود.

 

 


بیماری های مرتبط

درصورت افزایش غیرمنتظره تعداد سلول های قرمز خون، هر چه سریعتر به پزشک مراجعه کنید. در این موارد اغلب پزشک متخصص جهت تشخیص دقیق بیماری انجام آزمایش را توصیه کرده و راهنمایی های لازم صورت می گیرد.