تکرر حرکات روده

Frequent bowel movementبرای تکرر حرکات روده تعریف کلینیکی مشخصی که پذیرفته شده باشد وجود ندارد. عادات حرکتی روده در بین افراد سالم متفاوت است. بعضی افراد سالم ممکن است در هفته 3 بار دفع داشته باشند در حالیکه بعضی دیگر 3 بار در روز دفع دارند.

تکرر یا الگوی حرکات روده شما می تواند با گذر زمان تغییر یابد. اما اگر مورد دیگری در این رابطه مشاهده نکردید مثل شل و آبکی شدن مدفوع، کرامپ شکمی یا مدفوع خونی، این تغییر نشانه بیماری نمی باشد.

اگر بیش از حد معمول دفع دارید، ممکن است تغییری در سبک زندگیتان ایجاده کرده اید به عنوان مثال:

 • سبزیجات، میوه، غلات کامل بیشتری مصرف می کنید.مصرف این مواد، فیبر دریافتی روزانه را افزایش می دهد.
 • ورزش منظم دارید یا فعالیت بدنیتان افزایش یافته است.
 • آب بیشتری می نوشید.

 

بیماری و سایر شرایطی که می تواند سبب تکرر دفع شوند عبارتند از:

 • بیماری سلیاک
 • بیماری کرون
 • پرکاری تیروئید
 • سندرم روده تحریک پذیر
 • عوارض دارویی
 • کولیت اولسراتیو

 


بیماری های مرتبط

اگر تغییری در سبک زندگی خود ایجاد کرده اید که می تواند سبب تکرر دفع شود و علائم دیگری ندارید احتمالاً در سلامت کامل به سر می برید. چنانچه موارد زیر را مشاهده نمودید به پزشک مراجعه نمایید:

 • تغییر در غلظت، حجم یا ظاهر مدفوع مثل مدفوع شل و آبکی، مدفوع باریک و نواری
 • درد شکمی
 • وجود خون، موکوس یا چرک در مدفوع