اثر رژیم غذایی مادر بر ناهنجاری های قلبی نوزاد
پزشک شما

اثر رژیم غذایی مادر بر ناهنجاری های قلبی نوزاد

22 دی 1394

محققین در مطالعه ای دریافتند که کیفیت رژیم غذایی مادر پیش از بارداری می تواند با ناهنجاری های قلبی نوزاد در هنگام تولد مرتبط باشد. نقص مادرزادی قلبی یکی از بیماری های رایج است و بیش از 1درصد زایمان ها را به خود اختصاص می دهد. به طور تقریبی، از چهار نوزاد مبتلا به نقص مادرزادی قلب، یک نوزاد در اثر این بیماری فوت می کند. برخی از مطالعات پیشنهاد کردند که خوردن مکمل های مولتی ویتامین  موجب کاهش خطر ابتلا می شود در حالی که سایر مدارک پیشنهاد می کنند که افزایش کیفیت رژیم غذایی می تواند اثر بسزایی در بروز این بیماری داشته باشد. برای روشن شدن پتانسیل رژیم غذایی برای پیشگیری از بروز این بیماری محققین کیفیت و کمیت رژیم غذایی 19000 زن را  در پیش از بارداری بررسی کردند. کیفیت و کمیت رژیم غذایی آزمودنی ها امتیاز بندی شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که در طول سال های 1997 تا 2009،  نیمی از زن ها نوزادان سالم و نیم دیگر نوزادانی با ناهنجاری های قلبی در هنگام تولد داشتند. به بیان دیگر، خطر تولد نوزاد با ناهنجاری قلبی، در زنانی که کیفیت و کمیت رژیم غذایی آن ها بالاتر از 25درصد کل زنان مطالعه قرار داشت، به طور معناداری کاهش یافت. در مجموع، کیفیت و کمیت رژیم غذایی مادر پیش از بارداری با تولد نوزاد مبتلا به نقص مادرزادی قلبی همبستگی منفی داشت.  مقاله مرتبط با این مطالعه در Archives of Disease in Childhood (Fetal & Neonatal Edition) منتشر شد.

منبع:


The above post is reprinted from materials provided by BMJ
 

تعداد بازدید: 1756

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha