افزایش وزن  در فاصله بین دو بارداری و خطر مرگ نوزاد
پزشک شما

افزایش وزن در فاصله بین دو بارداری و خطر مرگ نوزاد

14 فروردین 1395

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که خطر مرگ ومیر نوزادان در سال اول زندگی، در مادرانی که در فاصله بین بارداری اول و دوم افزایش وزن داشتند ( حتی در حد متوسط) بسیار زیاد است. محققین در این مطالعه 450000 زن سوئدی را در بین سال های 1992 تا 2012 در زمینه اثر تغییرات نمایه توده بدنی بر مرده زایی ( مرگ تا 28 روز) و مرگ ومیر نوزادان ( مرگ در فاصله یک سال پس از تولد) بررسی کردند. یافته مهم دیگر در این مطالعه این بود که خطر مرگ و میر نوزادان در سال اول زندگی مستقل از میزان افزایش وزن در بارداری اول بود. لازم به ذکر است که کاهش وزن در بین دو بارداری خطر مرگ ومیر نوزادان را در زنان دارای اضافه وزن کاهش می دهد ( مساوی یا بیشتر از 25 کیلوگرم بر متر مربع). به بیان یکی از نویسنده های این مقاله، پروفسور Sven Cnattingius ؛ "در حدود 40 دصد زنان مطالعه ما وزن کافی را بین دو بارداری برای افزایش خطر مرده زایی (30 تا 50 درصد) و مرگ و میر نوزادان در طول یک سال بعد از تولد ( 27 تا 60 درصد ) زیاد کردند، و این یافته مستقل از میزان افزایش وزن در بارداری اول بود." محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند نوزادان مادرانی که در فاصله بین دو بارداری خود بیش از 4 واحد ( حدود 11 کیلوگرم به وزن) به نمایه توده بدنی آن ها اضافه شده است، در معرض خطر مرگ قرار دارند.مقاله مرتبط با این مطالعه در The Lancet مجله منتشر شد.

منبع:


Prof Sven Cnattingius, et al. Weight change between successive pregnancies and risks of stillbirth and infant mortality: a nationwide cohort study. The Lancet, December 2015
 

تعداد بازدید: 1950

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha