تبعیت از رژیم غذایی غربی و مرگ زودرس
پزشک شما

تبعیت از رژیم غذایی غربی و مرگ زودرس

25 اردیبهشت 1392

نتایج مطالعه ای بر روی بزرگسالان انگلیسی نشان داد که پیروی از رژیم غذایی غربی (غذاهای سرخ شده،شیرین و فرآیند شده، گوشت قرمز، غلات تصفیه شده و محصولات لبنی پر چربی) می تواند موجب کاهش کیفیت زندگی و همچنین سلامتی و طول عمر شود.
به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛ دکتر تسنیم اکبرعلی، اثرات رژیم بر بیماری های وابسته به سن بسیار مطالعه شده است، با وجود این مطالعات بسیار کمی در ارتباط با اثر رژیم بر کیفیت سلامتی در دوران سالمندی انجام شده است. دکتر اکبر علی در ادامه افزود، ما در این مطالعه به بررسی رژیم غذایی آزمودنی ها در سنین میانسالی پرداختیم سپس در طی 16 سال پیگیری اثر رژیم غذایی آن ها را بر کیفیت زندگی و طول عمر ارزیابی کردیم. در واقع ما اثر الگوی رژیم غذایی  بر شاخص (AHEI= Alternative Healthy Eating Index)  و تغییر فنوتایپ سالمندی پس از 16 سال را مورد بررسی قرار دادیم. AHEI شاخصی ارزشمند در زمینه ی کیفیت رژیم غذایی است و در مجموع به منظور تأمین راهبردهای رژیمی با توجه خاصی بر پیشگیری از بیماری های مزمن از جمله بیماری قلبی عروقی در نظر گرفته شده است. محققین در این مطالعه به دنبال عوامل اثر گذار موجود در رژیم غذایی بر کاهش کیفیت زندگی و طول عمر و همچنین عوامل اثر گذار بر ارتقاء کیفیت و طول عمر پرداختند. این مطالعه به بررسی 3775 مرد و 1575 زن از سال 2009-1985 با میانگین سنی 51 سال پرداختند. هر 5 سال یک بار محققین از طریق اطلاعات بیمارستانی میزان شیوع بیماری های مزمن را در آزمودنی ها مورد بررسی قرار دادند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که هر چه میزان شاخص AHEI در آزمودنی ها کمتر باشد میزان شیوع بیماری های مزمن از جمله بیماری های قلبی عروقی در آن ها بیشتر می شود. به عنوان یک نتیجه گیری کلی از این مطالعه؛ پیروی از رژیم غذایی غربی می تواند بر روی شاخص AHEI اثر گذار باشد و آن را کاهش دهد.

منبع:

Tasnime Akbaraly,et al. Does Overall Diet in Midlife Predict Future Aging Phenotypes? A Cohort Study. The American Journal of Medicine, Volume 126, Issue 5 (May 2013)

تعداد بازدید: 2565

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha