جبران اثرات مضر رژیم غذایی پرچرب با استفاده از پلی فنول انگور
پزشک شما

جبران اثرات مضر رژیم غذایی پرچرب با استفاده از پلی فنول انگور

8 مرداد 1395

بر اساس نتایج حاصل از دو مطالعه جداگانه مشخص شده که پلی فنول های انگور به جبران برخی اثرات مضر مصرف رژیم غذایی سرشار از چربی های اشباع کمک می کند.
در مطالعه اول محققان دریافتند دریافت رژیم غذایی حاوی کره (33 درصد انرژی از چربی تامین می شد)، که با 3 درصد انگور غنی شده بود به مدت 11 هفته سبب کاهش درصد چربی بدن و چربی زیرپوستی می شود. این کاهش در چربی بدن با تغییرات مثبت در وضعیت سلامت فرد از جمله افزایش برخی باکتری های مفید روده، افزایش تنوع میکروبی و بهبود عملکرد روده مرتبط بود.
در مطالعه دوم که به مدت 16 هفته به طول انجامید، محققان از یک رژیم مشابه رژیم غربی که 44 درصد انرژی از چربی تامین می شد، استفاده کردند. در این مطالعه اثر رژیم غذایی پرچرب غنی شده با عصاره پلی فنول های انگور یا بخش غیر فنولی انگور و رژیم غذایی پرچرب حاوی 5 درصد انگور کامل بررسی شد. نتایج نشان داد رژیم پرچرب همراه با عصاره پلی فنول سبب کاهش درصد چربی بدن، چربی احشایی، چربی زیرپوستی، فاکتورهای التهابی در کبد و بهبود تحمل گلوکز و بهبود عملکرد روده می شود. درحالیکه رژیم حاوی 5 درصد انگور کامل شاخص های متابولیک را بهبود نمی دهد. اما سبب بهبود وضعیت سلامت روده از جمله افزایش تنوع میکروبی و کاهش باکتری های مضر می شود.
تصور می شود که باکتری های روده در بروز سندرم متابولیک نقش دارند. چاقی با کاهش تنوع میکروبی در روده و اختلال در عملکرد دستگاه گوارش و نیز با افزایش التهاب و درنتیجه اختلال در فرآیندهای متابولیکی مرتبط بوده و می تواند منجر به بروز سندرم متابولیک شود. بر اساس نتایج این دو مطالعه مصرف انگور و  پلی فنول های انگور می تواند به جبران برخی اثرات مضر مصرف رژیم غذایی پرچرب کمک می کند.

منبع :


Journal of Nutritional Biochemistry, 2016
 

تعداد بازدید: 1270

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha