در آلرژی به یک نوع آجیل، نیازی به حذف سایر آجیل ها نیست.
پزشک شما

در آلرژی به یک نوع آجیل، نیازی به حذف سایر آجیل ها نیست.

1 اردیبهشت 1396

آجیل های درختی مانند بادام هندی، آجیل برزیلی، فندق و گردو جزء 8 ماده غذایی حساسیت زای معمول در میان کودکان و بزرگسالان هستند. علایم حساسیت یا آلرژی به آجیل های درختی درد شکم، تهوع، استفراغ، اسهال، تنگی نفس و خارش دهان، گلو، چشم یا پوست و در موارد شدید آنافیلاکسی را شامل می شود.
اگر فردی یه یک نوع آجیل درختی حساسیت داشته باشد احتمال اینکه به سایر آجیل های درختی نیز حساسیت نشان دهد، افزایش می یابد. درنتیجه، اغلب به این افراد توصیه می شود که از مصرف سایر آجیل های درختی نیز اجتناب کنند. با این حال، اخیراً نتایج مطالعه ای نشان داده که این چنین احتیاطی مورد نیاز نمی باشد.
در مطالعه فوق اطلاعات مربوط به وضعیت سلامت 109 فرد مبتلا به آلرژی به یکی از انواع آجیل درختی تجزیه و تحلیل شد. حساسیت افراد به سایر آجیل های درختی که افراد قبلاً استفاده نکرده بودند با استفاده از آزمایش خون و تست خراش پوستی بررسی شد. این آزمایشات نشان داد که شرکت کنندگان به این آجیل های درختی حساسیت دارند. 
سپس بر روی افراد چالش غذایی خوراکی انجام شد که طی آن شرکت کنندگان مقدار کمی از آجیل های درختی که طی آزمایش خون و تست خراش پوستی به آن حساسیت نشان داده بودند را مصرف کردند. شرکت کنندگان به منظور بررسی بروز هر نوع واکنش حساسیت زا به دقت پیگیری شدند. 
نتایج نشان داد علیرغم نشان دادن حساسیت به سایر آجیل های درختی طی آزمایشاتی که انجام شده بود، بیش از 50 درصد افراد در چالش غذایی خوراکی واکنشی را نشان ندادند. 
بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه، محققان معتقدند در افرادی که به یکی از انواع آجیل درختی حساسیت دارند باید حساسیت به سایر آجیل های درختی از طریق چالش غذایی خوراکی مشخص شود و تست خراش پوستی یا آزمایش خون به تنهایی به منظور تشخیص ابتلا به آلرژی نسبت به سایر آجیل های درختی در این افراد کافی نیست.  چالش غذایی خوراکی دقیق ترین روش به منظور تشخیص حساسیت به مواد غذایی است. با این حال، توصیه می شود چالش غذایی حتماً در حضور متخصص آلرژی آموزش دیده انجام شود.
نکته عملی: حسایست به آجیل های درختی تنها زمانی تشخیص داده می شود که هم آزمایشات مربوطه مثبت باشند و هم سابقه بروز علائم بعد از مصرف آجیل وجود داشته باشد.
منبع:


Christopher Couch et al. “Characteristics of tree nut challenges in tree nut allergic and tree nut sensitized individuals”. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 2017
 

تعداد بازدید: 1013

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha