فلفل قرمز تند و افزایش طول عمر
پزشک شما

فلفل قرمز تند و افزایش طول عمر

10 خرداد 1396

مطالعه ای که بر روی 16000 فرد 18 ساله و بالاتر در ایالات متحده انجام شد نشان داد در کسانی که فلفل چیلی (فلفل قرمز تند) مصرف می کنند نسبت به سایرین طی 18 سال خطر مرگ ناشی از تمام علل کمتر است. فلفل قرمز به خانواده گیاهان تاجریزی تعلق دارد. انواع بسیاری از فلفل چیلی وجود دارد که از نظر میزان تندی متفاوت هستند.
مطالعات قبلی نشان داده اند که ترکیبی به نام کپسایسین در فلفل تند اثرات مفیدی بر روی سلامتی دارد. به عنوان مثال مشخص شده که کپسایسین با کاهش خطر سرطان کولورکتال (سرطان روده بزرگ) و توقف سرطان سینه مرتبط است.
در مطالعه حاضر میزان مصرف فلفل قرمز تند در طول یک ماه گذشته با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک ارزیابی شد. مرگ ناشی از تمام علل و مرگ ناشی از علل خاص طی 9/18 سال بررسی شد. طی دوره پیگیری 4946 نفر فوت کردند.
بر اساس نتایج به دست آمده در افرادی که فلفل چیلی مصرف می کردند نسبت به کسانی که مصرف نمی کردند خطر مرگ ناشی از تمام علل 13 درصد کمتر بود. مصرف فلفل چیلی با کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری های عروقی مانند بیماری قلبی و سکته مغزی مرتبط بود.
به گفته محققان فلفل چیلی با تغییر واسطه های متابولیسم چربی و ترموژنز (گرمازایی) سبب تحریک مکانیسم های سلولی در برابر چاقی می شود.
منبع:


The association of hot red chili pepper consumption and mortality: A large population-based cohort study.  PLOS One, 2017.
 

تعداد بازدید: 1760

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha