مصرف شکر و اختلالات حافظه ای
پزشک شما

مصرف شکر و اختلالات حافظه ای

13 آذر 1394

بر اساس مطالعه ای از USC   ، موشهای نوجوانی  که مقادیر زیادی از محلولهای  با غلظت زیاد  شکر و شربت فروکتوز ( HFCS ) در مقایسه با نوشیدنی های شیرین شده با شکر  مصرف میکردند ، مشکلات مربوط به حافظه و التهاب مغز را تجربه کردند و پره دیابت شدند.نه موشهای بزرگسال که نوشیدنی های شیرین مصرف میکردند ونه موشهای نوجوانی  که شکر مصرف نمیکردند ، این مشکلات را نداشتند.
در این مطالعه اثر ساکارز و دریافت شربت فروکتوز در دوران نوجوانی و بزرگسالی روی نتایج متابولیکی و شناختی بررسی شد. نویسنده این مطالعه؛" مغز شدیدا تحت تاثیر رژیم غذایی در دوران های مهم نمو مانند نوجوانی قرار می گیرد."
در این مطالعه 76 موش بررسی شدند. 35 تا 40 درصد کالری دریافتی موش ها از شکر و شربت فروکتوز بوده است، برای مقایسه ، 17 در صد کالری دریافتی نوجوانان برا اساس CDC از شکر تامین میشود.سپس  توانایی فضایی موشها در پلکان مارپیچ بررسی شد.موشهای نوجوانی که نوشیدنی های شیرین حاوی شکر خصوصا شربت فروکتوز مصرف کرده بودند از گروههای دیگر بدتر عمل کردند.که ناشی از نتیجه  التهاب عصبی یافت شده در هیپوکامپ بود.
هیپوکامپ بخشی از لوب تمپورال است که در عمق مغز قرار گرفته است و ساخت حافظه را بعهده دارد.بیان پروتئین سیتوکین پیش التهابی ( اینترلوکین 6 ، اینترلوکین 1B ) در هیپوکامپ دورسال درنوجوانان  گروهی که شربت فروکتوز دریافت میکردند افزایش یافت در حالی که اینترلوکین 1B کبدی و سطح انسولین پلاسما در هر دو گروه( دریافت ساکارز و فروکتوز) در نوجوانان  افزایش پیدا کرد.درمقابل دریافت شربت فروکتوز یا ساکارز در بزرگسالان یادگیری فضایی ، تحمل گلوکز، اضطراب، مارکرهای التهابی عصبی را تحت تاثیر قرار نداد.مصرف رژیم مملو از قندهای ساده نه تنها سبب افزایش وزن  و اختلالات متابولیکی میگردد بلکه اثر منفی بر عملکرد عصبی و توان شناختی نیز میشود.همکاران این مطالعه مکانیسم اثر منوساکاریدهای مختلف ( قندهای ساده)  و شربت فروکتوز بر مغز را بررسی خواهند کرد.
نکته عملی: این مطالعه نشان داد که مصرف شکر به خصوص شربت فروکتوز اثر منفی بر عملکرد هیپوکامپ ، نتایج متابولیکی و التهاب عصبی خواهد گذاشت زمانی که در دوره های رشد و نمو نوجوانی به میزان زیادی مصرف شود.

منبع:Ted M. Hsu, et al. Effects of sucrose and high fructose corn syrup consumption on spatial memory function and hippocampal neuroinflammation in adolescent rats. Hippocampus, 2014
 

تعداد بازدید: 1925
کلمات کلیدی: حافظه هایپوکامپ شکر 

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha