مصرف میوه و سبزی و افزایش طول عمر
پزشک شما

مصرف میوه و سبزی و افزایش طول عمر

23 مرداد 1392

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید در سوئد، مصرف کمتر از 5 واحد میوه و سبزی در روز با خطر بیشتر مرگ زودرس در ارتباط است.
این نتایج بر پایه اطلاعات جمع آوری شده از بیش از 71 هزار سوئدی 45 تا 83 ساله به دست آمده که به مدت 13 سال پیگیری شدند. این شرکت کننده ها از لحاظ رژیم غذایی و عادات مصرف میوه و سبزی مورد بررسی قرار گرفتند. حدود 11500 نفر از آنها تا دسامبر2010 فوت شدند.
پژوهشگران یافتند افرادی که در شروع مطالعه عدم مصرف هر گونه میوه و سبزی را گزارش کرده بودند، 53% بیشتر در معرض خطر مرگ در طول مدت پیگیری قرار داشتند.
نسبت به افرادی که روزانه از میوه استفاده نمی کردند، افرادی که حداقل 1 واحد میوه در روز میخوردند 19 ماه  بیشتر و نسبت به کسانی که روزانه از سبزیجات استفاده نمی کردند افرادی که حداقل 3 واحد سبزی در روز مصرف می کردند 32 ماه بیشتر عمر کردند.
به طور متوسط افرادی که از میوه و سبزی استفاده نمی کنند نسبت به کسانی که مقدار فراوان  سیب، هویج و گوجه فرنگی مصرف می کنند، 3 سال زودتر با مرگ مواجه می شوند.
توصیه های سازمان های بهداشتی در سراسر جهان 5 واحد میوه و سبزی در روز می باشد، نتایج این مطالعه جدید نشان داد مصرف این میزان میوه و سبزی مطلوب بوده و تفاوتی بین افرادی که بیش از 5 واحد میوه و سبزی در روز دریافت می کنند با افرادی که تنها توصیه ها را رعایت کرده اند وجود ندارد.منبع:

Andrea Bellavia, et al “Fruit and vegetable consumption and all-cause mortality: a dose-response analysis1,2,3” Am J Clin Nutr August 2013 vol. 98 no. 2 454-459.

تعداد بازدید: 3061
کلمات کلیدی: طول عمر میوه سبزی 

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha