نظر والدین در مورد وزن کودک و احتمال خطر اضافه وزن در آینده
پزشک شما

نظر والدین در مورد وزن کودک و احتمال خطر اضافه وزن در آینده

23 خرداد 1396

محققان می گویند کودکانی که والدین شان آن ها را افرادی دارای اضافه وزن در نظر می گیرند، در مقایسه با کودکانی که از نظر والدین وزن طبییعی دارند طی دوره پیگیری بیشتر احتمال دارد که به چاقی مبتلا شوند. 
در این مطالعه اطلاعات مربوط به 2823 خانواده استرالیایی مورد بررسی قرار گرفت. قد و وزن کودکان که در زمان شروع مطالعه 4 یا 5 ساله بودند اندازه گیری شد. والدین توصیف خود را در مورد وزن کودک به صورت کم وزن، وزن طبیعی، اضافه وزن و اضافه وزن زیاد گزارش کردند. زمانی که کودکان 14 یا 15 ساله بودند مجدداً قد و وزن آن ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد نظر والدین با افزایش وزن کودک در 10 سال بعد مرتبط بود. کودکانی که در سن 5-4 سالگی توسط والدین دارای اضافه وزن قلمداد می شدند در سن 15-14 سالگی وزن بیشتری کسب کرده بودند. همچنین این کودکان تصورات منفی بیشتری در مورد اندازه بدن خود داشتند و بیشتر احتمال داشت که تلاش برای کاهش وزن را  گزارش کنند. این نتایج در میان دختران و پسران مشابه بود. ارتباط بین نظر والدین و افزایش وزن کودک در آینده به وزن کودک در زمان شروع مطالعه وابسته نبود. مطالعه ای که بر روی 5886 خانواده ایرلندی انجام شده نیز به نتایج مشابهی دست یافته است.
با استفاده از این اطلاعات نمی توان تعیین کرد که آیا نظر و تصور والدین واقعاً سبب افزایش وزن کودک می شود یا خیر. اما این یافته ها نشان می دهد که در نظر گرفتن کودک به عنوان شخص دارای اضافه وزن توسط والدین اثرات منفی بر روی سلامتی کودک دارد.
منبع:


Parents’ Perceptions of Their Children as Overweight and Children’s Weight Concerns and Weight Gain. Psychological Science, 2017.
 

تعداد بازدید: 935
کلمات کلیدی: چاقی اضافه وزن کودک والدین 

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha