نوشیدنی های حاوی شکر موجب بلوغ زودرس می شوند
پزشک شما

نوشیدنی های حاوی شکر موجب بلوغ زودرس می شوند

29 اردیبهشت 1394

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که نوشیدن زیاد نوشابه های حاوی شکر در دختران موجب شروع زودرس سیکل قاعدگی در مقایسه با دخترانی که عادت به مصرف نوشیدنی های حاوی شکر ندارند، می گردد. این یافته ها نه تنها به دلیل شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان، بلکه به دلیل همبستگی بین بلوغ زودرس ( شروع زود هنگام سیکل قاعدگی) و خطر بروز سرطان سینه در سال های بعدی زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. محققین به منظور بررسی رابطه بین نوشیدنی های حاوی شکر و سن شروع قاعدگی، حدود 5583 دختر در دامنه سنی 14-9 سال را در بین سال های 1996 تا 2001 بررسی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری مطالعه نشان داد که سن شروع قاعدگی در دخترانی که روزانه بیش از 5/1 سروینگ از نوشیدنی های حاوی شکر را دریافت می کنند در مقایسه با دخترانی که نوشیدنی های حاوی شکر را کمتر از 2 بار در هفته دریافت می کنند، 7/2 ماه زودتر خواهد بود. این اثر مستقل از نمایه توده بدنی (BMI)، قد، دریافت تام غذا و سایر عوامل اثر گذار مثل فعالیت بدنی بود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکترKarin Michels  ، " نگرانی اصلی ما افزایش میزان مصرف نوشیدنی های حاوی شکر در بین کودکان و نوجوانان است. این شرایط موجب بلوغ زودرس نوجوانان دختر و در نتیجه خطر بروز بسیاری از بیماری ها مثل سرطان خواهد شد."مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Human Reproduction منتشر شد.

تعداد بازدید: 2593

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha