نگرش جامعه بر وزن افراد اثر می گذارد.
پزشک شما

نگرش جامعه بر وزن افراد اثر می گذارد.

23 مرداد 1396

اضافه وزن و چاقی خطر بیماری قلبی، سکته مغزی، دیابت و سایر بیماری های مزمن را افزایش می دهد. رژیم غذایی نامناسب و ورزش نکردن در بروز اضافه وزن نقش دارند. با این حال، نتایج مطالعات جدید نشان می دهد که علیرغم افزایش قابل توجه شیوع اضافه وزن و چاقی درصد افرادی که اقدام به کاهش وزن می کنند کاهش یافته است.
در این مطالعه اطلاعات 27350 فرد دارای اضافه وزن یا چاق که سن 59-20 سال داشتند، جمع آوری شد. نمایه توده بدنی (BMI) 9/29-25 اضافه وزن و ≥30 چاقی تعریف شد.
نتایج نشان داد شیوع اضافه وزن و چاقی از 1994-1988 تا 2014-2009 حدود 13 درصد افزایش یافته است. درحالیکه درصد افرادی که برای کاهش وزن تلاش می کنند طی این سال ها 7 درصد کاهش یافته و از 56 درصد به 49 درصد رسیده است.
 محققان معتقدند که افزایش پذیرش اضافه وزن و چاقی توسط جامعه سبب کاهش تمایل افراد برای کاهش وزن شده است. اگر افراد دارای اضافه وزن یا چاق نسبت به وزن خود رضایت داشته باشند احتمال آنکه نسبت به کاهش وزن اقدام کنند، کاهش می یابد. از طرفی اگر تلاش های افراد برای کاهش وزن موفقیت آمیز نباشد، تمایل آن ها برای وزن کم کردن کاهش می یابد.
منبع:


Change in Percentages of Adults With Overweight or Obesity Trying to Lose Weight, 1988-2014. JAMA, 2017.
 

تعداد بازدید: 1149

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha