وقتی والدین به چشم اضافه وزن به کودکان نگاه می کنند، وزن گیری کودکان بیشتر می شود.
پزشک شما

وقتی والدین به چشم اضافه وزن به کودکان نگاه می کنند، وزن گیری کودکان بیشتر می شود.

10 اسفند 1395

بنابر مطالعات انجام شده دیده شده است که وقتی والدین کودکان خود را دارای اضافه وزن می پندارند نسبت به والدینی که کودکان خود را با وزن طبیعی فرض می کنند، کودکان وزن گیری بیشتری دارند. در واقع زدن برچسب اضافه وزن بر کودکان موجب می شود تصویر ذهنی کودکان از اندازه بدنشان مختل شده و تلاش بیشتری برای کاهش وزن داشته باشند که این عوامل به اضافه وزن کودکان می انجامد. اگرچه توجه والدین به وزن کودکان برای پیشگیری از بروز چاقی بسیار مهم است اما مطالعات اخیر خلاف این امر را نشان داده اند. یعنی وقتی از نظر والدین کودکان اضافه وزن دارند، خطر افزایش وزن در آن ها افزایش می یابد.
برای بررسی این موضوع محققین اطلاعات 2823 خانواده استرالیایی را مورد آنالیز قرار دادند. قد و وزن کودکان 5-4 ساله در ابتدای مطالعه اندازه گیری شد و نظر والدین در خصوص وزن کودکان به صورت طبقه بندی آن ها در گروه های کم وزن، طبیعی، دارای اضافه وزن و دارای اضافه وزن زیاد پرسیده شد. 
سپس نظر کودکان وقتی به 13-12 سالگی رسیدند، با استفاده از تصاویر مختلف اندازه بدن مورد پرسش قرار گرفت. همچنین در مورد اینکه آیا طی یک سال اخیر تلاشی برای کاهش وزن داشته اند یا خیر مورد سؤال قرار گرفتند. همچنین قد و وزن کودکان در سنین 15-14 سالگی مجدداً ارزیابی شد. 
نتایج نشان داد درک والدین با وزن گیری 10 سال بعد کودکان مرتبط است. کودکان 5-4 ساله که از نظر والدین اضافه وزن داشتند در 15-14 سالگی وزن بالاتری نشان دادند. این ارتباط تا حدی به باورها و رفتار کودکان برمی گردد. کودکانی که والدین، آن ها را دارای اضافه وزن می پنداشتند تصویر ذهنی منفی نسبت به بدن خود پیدا کرده بودند و لذا تلاش بیشتری برای کاهش وزن داشتند. نتایج برای دختران و پسران یکسان بود و با عوامل دیگر مثل درآمد، بیماری و وزن والدین ارتباطی نشان نداد. جالب آنکه نظر والدین در خصوص وزن فرزندان با مقدار وزن آن ها در ابتدای مطالعه ارتباطی نداشت.
بررسی اطلاعات 5886 خانواده ایرلندی نیز نتایج مشابه داشت. البته نحوه اثر تصور والدین بر وزن کودکان خیلی مشخص نبود. 
نکته عملی: زدن برچسب اضافه وزن بر کودکان در حالیکه واقعاً دچار اضافه وزن نیستند باعث اختلال تصویر ذهنی و افزایش وزن آن ها در آینده می شود.
منبع:


Eric Robinson et al. "Parents' Perceptions of Their Children as Overweight and Children's Weight Concerns and Weight Gain". Psychological Science, 2017.
 

تعداد بازدید: 1990

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha