چاقی والدین با تأخیر رشد کودک ارتباط دارد.
پزشک شما

چاقی والدین با تأخیر رشد کودک ارتباط دارد.

19 بهمن 1395

مطالعات اخیر نشان می دهد کودکانی که والدین آن ها دچار اضافه وزن و چاقی هستند، در معرض خطر تأخیر تکاملی قرار دارند. محققین دریافتند کودکانی که مادران آن ها چاق هستند به احتمال بیشتری در تست مهارت های حرکتی مانند توانایی کنترل حرکات ماهیچه های کوچک از جمله دست ها و انگشتان، ضعیف تر عمل می کنند. همچنین کودکانی که پدران آن ها چاق هستند به احتمال بیشتری در کسب کفایت اجتماعی (قدرت برقراری تعامل اجتماعی) ناموفق خواهند بود. کودکانی که هر دو والد آن ها به شدت مبتلا به چاقی باشند توانایی کمتری در حل مشکلات خواهند داشت.
مطالعات پیشین عمدتاً بر وزن مادر قبل و بعد از زایمان توجه داشتند. اما در این مطالعه تأثیر وزن پدران نیز در نظر گرفته شده است و نتایج نشان می دهد که وزن پدران اثرات بسزایی در تکامل کودک دارد. همچنین آمارها حاکی از آنست که از هر 5 خانم باردار در ایالات متحده آمریکا یک نفر دارای اضافه وزن و چاقی است.
در این مطالعه، محققین اطلاعات بیش از 5000 خانم را حدوداً 4 ماه پس از زایمان، طی سال های 2008 تا 2010 جمع آوری کردند. برای ارزیابی تکاملی، والدین پرسشنامه سنی و مرحله ای را پس از انجام یک سری فعالیت ها با کودک خود تکمیل نمودند. این تست برای تشخیص ناتوانی های خاصی طراحی نشده بود بلکه به عنوان ابزار غربالگری برای مشکلات بالقوه مورد استفاده قرار می گرفت و سپس کودکان برای تست های تکمیلی به متخصص ارجاع داده می شدند.
کودکان مورد مطالعه در سن 4 ماهگی مورد آزمایش قرار گرفتند و هر 6 ماه تا سن 3 سالگی تست تکرار شد. در زمان ورود افراد به مطالعه اطلاعات سلامتی و وزنی مادران در قبل و بعد از زایمان و نیز وزن پدران نیز جمع آوری شد.
کودکانی که مادران آن ها چاق بودند، در مقایسه با کودکانی که وزن مادرشان طبیعی بود، 70 درصد بیشتر در انجام تست های حرکتی در سن 3 سالگی ناتوان بودند. کودکانی که پدران چاقی داشته اند 75 درصد بیشتر در بخش اجتماعی- فردی عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند که بیانگر این است که چگونه با سایرین در 3 سالگی ارتباط برقرار می کنند. کودکانی که هر دو والد آن ها چاق بودند سه برابر بیشتر از سایرین در بخش حل مشکل ناتوان بودند. 
مشخص نشده که چرا چاقی والدین باعث افزایش خطر تأخیر تکاملی می شود. البته مطالعات حیوانی نشان داده است که چاقی سبب افزایش التهاب شده که می تواند بر مغز جنین تأثیرات منفی بگذارد. 
نکته عملی: بهتر است والدین پیش از اقدام به بارداری به وزن مناسب برسند تا خطر اختلالات تکاملی در کودکان آن ها کاهش یابد.
منبع:


Edwina H. Yeung et al. "Parental Obesity and Early Childhood Development". Pediatrics, 2016.
 

تعداد بازدید: 2124

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha