چگونه رژیم غذایی پرچرب به بروز کبد چرب منجر می شود؟
پزشک شما

چگونه رژیم غذایی پرچرب به بروز کبد چرب منجر می شود؟

17 خرداد 1396

در بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) چربی اضافی در کبد افرادی که الکل مصرف نمی کنند، تجمع می یابد. NAFLD غالباً افرادی که در دهه 40 و 50 زندگی بوده و به ویژه چاق هستند را درگیر می کند. این بیماری سبب بروز اسکار و آسیب دائمی و در نهایت نارسایی کبد می شود. NAFLD با افزایش تجمع چربی در کبد مشخص می شود. تجمع چربی اغلب با مقاومت به انسولین همراه بوده و سبب افزایش خطر دیابت نوع 2 و بیماری قلبی - عروقی می شود. اگرچه رژیم غذایی سرشار از چربی اشباع با بروز NAFLD مرتبط است اما چگونگی تاثیر غذاهای چرب بر تغییرات کبد به خوبی مشخص نیست. به دلیل افزایش شیوع چاقی، پیش بینی می شود که در آینده نزدیک NAFLD دلیل عمده برای پیوند کبد باشد. در جوامع غربی NFALD 30-20 درصد افراد و 90 درصد افراد مبتلا به چاقی بیماری زا را مبتلا می کند.
به تازگی محققان مطالعه ای را طراحی کردند تا به این سوال پاسخ دهند که چگونه دریافت زیاد چربی اشباع می تواند بر روی حساسیت به انسولین و سایر مارکرهای متابولیسم اثر گذارد. در این مطالعه 14 فرد سالم و بدون اضافه وزن شرکت کردند. به افراد مقداری چربی (روغن پالم یا نخل) که معادل یک وعده غذایی بود، داده شد. نتایج نشان دهنده افزایش سریع در تجمع چربی و تغییر در متابولیسم کبدی بود. همچنین میزان تری گلیسرید، مقاومت به انسولین و گلوکاگون (هورمونی که سبب افزایش میزان قند خون می شود) افزایش یافت. حساسیت به انسولین در کل بدن 25 درصد کاهش یافت. حساسیت به انسولین کبد 15 درصد و حساسیت به انسولین بافت چربی 34 درصد کاهش یافت. تری گلیسرید کبد 35 درصد افزایش یافت.
مصرف چربی های اشباع به سرعت سبب افزایش ذخیره چربی کبد، متابولیسم کبد و مقاومت به انسولین می شود. این روند توسط تنظیم بیان ژن کبدی که می تواند منجر به بروز NAFLD شود، همراه می شود.
منبع:


Acute dietary fat intake initiates alterations in energy metabolism and insulin resistance. The Journal of Clinical Investigation, 2017.
 

تعداد بازدید: 1783

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha