اتیدرونات

Etidronateداروهای استخوان ساز

 • بیماری های بافت همبند و استخوان

  داروی با نسخه

  • پیشگیری و درمان استخوانی شدن هتروتوپیک در جاگذاری کامل استخوان لگن با ضایعات نخاعی


  • در درمان بیماری پاژه ایتدا 5-10 mg/kg/day برای یک دوره کمتر از 6 ماه یا 11-20 mg/kg/day برای یک دوره کمتر از 3 ماه مصرف می شود و برای درمان مجدد بعد از یک دوره زمانی بدون دارو مصرف دارو باید مشابه مقدار مصرف اولیه تکرار شود. در درمان بیماری استخوانی شدن هتروتوپیک در جابچایی کامل لگن، 20mg/kg/day برای 1 ماه قبل تا 3 ماه بعد از جراحی و برای بیماران با ضایعات نخاعی 20mg/kg/day برای 2 هفته و سپس 10 mg/kg/day برای 10 هفته دیگر استفاده می شود . در درمان زیادی کلسیم خون 20 mg/kg/day برای 30 روز تا حداکثر 90 روز استفاده می شود. 

  • درصورت وجود نارسایی کلیه نباید مصرف شود.

  • افزایش، تداوم و عود درد استخوانی
  • اسهال و تهوع

  • مصرف همزمان آنتی اسیدهای حاوی کلسیم و فراورده های لبنی و مکمل های حاوی مواد معدنی موجب کاهش میزان جذب گوارشی این دارو می گردد. باید بین مصرف آن ها و این دارو حداقل 2 ساعت فاصله باشد. 

  • دارو را باید با معده خالی و همراه با آب استفاده کرد. تا 2 ساعت بعد از مصرف دارو بیمار باید از خوردن شیر و فراورده های لبنی، آنتی ایسدها، مکمل های مواد معدنی و داروهای حاوی کلسیم، منیزیوم و آلومینیوم خودداری کند.
  • طی دوره درمان بیمار باید میزان کافی کلسیم و ویتامین دی مصرف نماید. 
  • برای ظهور علائم بهبودی 1-3 ماه وقت نیاز است. بنابراین بدون تجویز پزشک مصرف دارو را قطع نکنید. 

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.