وازکتومی

Vasectomyوازکتومی شکلی از کنترل تولید مثل در مردان است که باعث کاهش تولید اسپرم در مایع منی می شود. این کار با برش و گره زدن لوله های حمل اسپرم انجام می شود. وازکتومی ساده است و خطر پایینی دارد. با این حال، قبل از انجام وازکتومی، باید مطمئن شوید که در آینده نمی خواهید دوباره پدر شوید. وازکتومی شکل دائم کنترل تولید مثل در مردان در نظر گرفته شده است.

وازکتومی انتخاب خوبی برای کنترل تولید مثل در مردانی می باشد که مطمئن هستند در آینده دوباره نمی خواهند پدر شوند:

•  وازکتومی نزدیک به 100 درصد در جلوگیری از بارداری موثر است.

•  وازکتومی یک عمل جراحی سرپایی با عوارض یا عوارض جانبی کم است.

•  هزینه وازکتومی به مراتب کمتر از هزینه عقیم سازی در زنان (بستن لوله های رحم) و یا هزینه های طولانی مدت داروهای کنترل بارداری در زنان است.

•  نیازی نیست شما قبل از نزدیکی اقدامات پیشگیرانه مانند استفاده از کاندوم داشته باشید. با این حال، به خاطر داشته باشید که وازکتومی فقط از بارداری جلوگیری می کند یعنی از شما در برابر بیماری هایی که از راه جنسی (STD) انتقال می یابد، محافظت نمی کند.