اثر مفید گیاهخواری بر کاهش وزن
پزشک شما

اثر مفید گیاهخواری بر کاهش وزن

30 آبان 1394

نتایج حاصل از یک مطالعه مروری نشان داد که رژیم غذایی گیاهخواری که در آن از هیچ یک از فرآورده های حیوانی استفاده نمی شود در مقایسه با سایر رژیم های غذایی، اثر بهتری بر کاهش وزن دارد. در واقع، پیروی از رژیم غذایی گیاه خواری موجب کاهش 2 کیلوگرمی بیشتر وزن در مقایسه با سایر رژیم ها مانند اتکینز شد. محققین در این مطالعه 12 کارآزمایی بالینی که شامل 1151 آزمودنی می شدند را بررسی کردند. طول مدت زمان برنامه های غذایی در این مطالعات در دامنه 9 تا 74 هفته قرار داشت. به طور کلی، آزمودنی هایی که از یک رژیم گیاهخواری پیروی کردند کاهش وزن بیشتری ( حدود 2 کیلوگرم) در مقایسه با آزمودنی هایی داشتند که گوشت و سایر فرآورده های حیوانی را می خوردند. گیاهخواران واقعی در مقایسه با افراد غیر گیاه خوار کاهش وزنی حدود 52/2 کیلوگرم را تجربه کردندو. میزان کاهش وزن در گیاهخوارنی که محصولات لبنی و تخم مرغ مصرف می کردند 48/1 کیلوگرم بیشتر گزارش شد. بر اساس یافته های این مطالعه افزایش دریافت غلات کامل، میوه ها و سبزیجات نقش مهمی در موفقیت کاهش وزن افراد گیاهخوار داشت. فرآورده های غلات کامل یا سبوس دار و سبزیجات به طور کلی نمایه قندی ( گلایسمیک) پایینی دارند بنابراین نوسان زیادی در قند خون ایجاد نمی کنند. میوه ها غنی از فیبر، آنتی اکسیدان ها، مواد معدنی و مواد شیمیایی حفاظتی هستند که به طور طبیعی در سبزیجات وجود دارند. مقاله مرتبط با این مطالعه در Journal of General Internal Medicine منتشر شد.

منبع:


Huang, R-H. et al. Vegetarian Diets and Weight Reduction: a Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of General Internal Medicine, June 2015
 

تعداد بازدید: 1757

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha