ارتباط چاقی با خطر بیماری ام اس (MS)
پزشک شما

ارتباط چاقی با خطر بیماری ام اس (MS)

21 شهریور 1395

به تازگی نتایج مطالعه ای نشان داده است که چاقی در اوایل دوران بزرگسالی با افزایش خطر بروز مولتیپل اسکلروزیس یا ام اس (MS) مرتبط است. این یافته نتایج حاصل از مطالعات مشاهده ای گذشته را که نشان دهنده این ارتباط بوده اند، تائید می کند. MS یک بیماری عصبی پیشرونده است که می تواند منجر به ناتوانی و مرگ شود. در این بیماری میلین که اعصاب موجود در نخاع و مغز را احاطه کرده است، آسیب می بیند. علت این بیماری به خوبی شناخته نشده است. اما احتمالاً مکانیسم های مرتبط با ایمنی در آن نقش دارند. در حال حاضر درمان های موجود اثرات متوسطی بر روی این بیماری و علائم آن دارند. این امر اهمیت شناسایی اقدامات پیشگیرانه را نشان می دهد.
در این مطالعه تیمی متشکل از محققان کانادایی و انگلیسی داده های مربوط به یک جمعیت بزرگ را به منظور بررسی ارتباط بین چاقی و بیماری MS مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد تغییر در نمایه توده بدنی (BMI) از محدوده اضافه وزن به محدوده چاقی (معادل تغییر وزن یک زن از 150 پوند به 180 پوند) با افزایش خطر MS به میزان حدود 40 درصد مرتبط است.
با توجه به شیوع بالای چاقی در اکثر کشورها این یافته ها می تواند منجر به پیامدهای بهداشتی مهمی شود. میانگین سنی شروع MS معادل 28 تا 31 سال است. بنابراین باید از طریق افزایش فعالیت بدنی و بهبود وضعیت تغذیه شیوع چاقی را در جوانان کاهش داد.
منبع:


Obesity and Multiple Sclerosis: A Mendelian Randomization Study. PLOS Medicine, 2016
 

تعداد بازدید: 975
کلمات کلیدی: چاقی اضافه وزن MS ام اس 

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha