تاثیر پرفشاری خون، دیابت و چاقی بر بروز نارسایی قلبی
پزشک شما

تاثیر پرفشاری خون، دیابت و چاقی بر بروز نارسایی قلبی

8 فروردین 1396

حدود 7/5 میلیون بزرگسال در ایالات متحده به نارسایی قلبی مبتلا بوده و کاهش کیفیت زندگی و میزان بالاتر مرگ و میر را تجربه می کنند. پرفشاری خون، چاقی و دیابت از عوامل خطر بسیار شایع و نیز قابل پیشگیری ابتلا به نارسایی قلبی هستند. به موازات افزایش بروز نارسایی قلبی نیاز به انجام تحقیقات بیشتر در زمینه پیشگیری از بروز این بیماری حائز اهمیت است.
مطالعات نشان می دهد پیشگیری از بروز پرفشاری خون، چاقی و دیابت تا سن 55-45 سالگی می تواند سبب کاهش خطر بروز نارسایی قلبی در مابقی سال های عمر به میزان 86 درصد شود. در این مطالعه محققان دریافتند در سنین 45 و 55 سالگی به ترتیب 2/53 و 7/43 درصد شرکت کنندگان به پرفشاری خون، چاقی و دیابت مبتلا نبودند. بعد از سن 45 سالگی، در طول 516537 نفر- سال پیگیری، 1677 مورد ابتلا به نارسایی قلبی شناسایی شد. همچنین در سن 55 سالگی، در طور 502252 نفر- سال پیگیری، 2976 مورد ابتلا به نارسایی قلبی شناسایی شد. در سن 45 و 55 سالگی، در افرادی که به پرفشاری خون، چاقی و دیابت مبتلا نبودند خطر نارسایی قلبی کمتر بود. این الگو در زنان، مردان، سفید پوستان و سیاه پوستان مشاهده شد. 
مردانی که در سن 45 سالگی به هیچ کدام از این 3 عامل خطر مبتلا نبودند به طور میانگین 6/10 سال بیشتر بدون ابتلا به نارسایی قلبی بسر می بردند. درحالیکه زنانی که در سن 45 سالگی به هیچ کدام از این 3 عامل خطر مبتلا نبودند به طور میانگین 9/14 سال بیشتر بدون ابتلا به نارسایی قلبی زندگی می کردند. سفید پوستان و سیاه پوستانی که به این 3 عامل خطر مبتلا نبودند به ترتیب 4/12 و 9/12 سال طولانی تر زندگی می کردند. نتایج مشابه برای سن 55 سالگی نیز مشاهده شد.
این نتایج نشان می دهد که چگونه وجود عوامل خطر بخصوص در میانسالی خطر بروز نارسایی قلبی را در طول باقی عمر تحت تاثیر قرار می دهد.
منبع:


Hypertension, Obesity, Diabetes, and Heart Failure–Free Survival. JACC: Heart Failure, 2016.

تعداد بازدید: 1272

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha