تأثیر رژیم غذایی DASH بر مقادیر کلسترول
پزشک شما

تأثیر رژیم غذایی DASH بر مقادیر کلسترول

1 خرداد 1395

یافته های حاصل از مطالعه ای در انستیتوی تحقیقاتی بیمارستان اوآکلند نشان داد که محتوای بیشتر چربی رژیم غذایی DASH ( راهبرد های رژیمی کنترل فشار خون) موجب کاهش میزان فشار خون در مقایسه با رژیم غذایی DASH معمولی شد، علاوه بر این، مقادیر تری گلیسیرید را نیز کاهش داد و هیچ تأثیر معناداری بر افزایش مقادیر LDL- کلسترول نداشت. در واقع، هدف اصلی در این مطالعه مقایسه بین رژیم غذایی DASH با محتوای گوناگون چربی بر میزان فشارخون، تری گلیسیرید و لیپوپروتئین های پلاسما بود. این مطالعه به سرپرستی دکتر Ronald Krauss  و دکتر Sally Chiu انجام شد. پژوهشگران در این مطالعه آزمودنی های یکسان را ( 36 نفر) در دو گروه رژیم غذایی DASH معمولی و نیز رژیم غذایی با اصلاح مقادیر چربی را به مدت 3 هفته بررسی کردند. بین مصرف رژیم های غذایی دو هفته زمان برای جداسازی در نظر گرفته شد. رژیم غذایی اصلاح شده حاوی مقادیر کم تری فیبر و مقادیر بیشتر گوشت قرمز بود. رژیم غذایی DASH حاوی مقادیر زیادی میوه، سبزیجات و فرآورده های لبنی کم چرب می باشد و تأثیر بسیار زیادی برکاهش فشارخون و هم چنین لیپوپروتئین های کم چگال و  افزایش لیپوپروتئین پرچگال دارد.  یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که رژیم غذایی DASH با مقادیر بیشتر چربی موجب کاهش مشابه میزان فشار خون در مقایسه با رژیم غذایی DASH  معمولی شد و هیچ تأثیر معناداری بر مقادیر LDL- کلسترول نداشت. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله American Journal of Clinical Nutrition منتشر شد.

منبع:


S. Chiu, N. Bergeron, et al. Comparison of the DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diet and a higher-fat DASH diet on blood pressure and lipids and lipoproteins: a randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition, 2015
 

تعداد بازدید: 1147
کلمات کلیدی: چربی فشار خون رژیم غذایی DASH 

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha