دریافت زیاد نمک موجب به تأخیر انداختن بلوغ می شود
پزشک شما

دریافت زیاد نمک موجب به تأخیر انداختن بلوغ می شود

29 مهر 1394

نتایج یک مطالعه که در کنگره اروپایی غدد درون ریز دابلین ارایه شد، نشان داد که دریافت زیاد نمک می تواند بلوغ را به تأخیر بیاندازد. محتوای زیاد نمک در رژیم غذایی غربی می تواند اثر بسزایی بر سلامت تولید مثل نسل آینده داشته باشد.  محققین دانشگاه Wyoming به سرپرستی خانم Dori Pitynski مطالعه ای را با هدف ارزیابی اثر مقادیر گوناگون رژیم غذایی بر شروع بلوغ موش ها طراحی کردند. آن ها دریافتند که یک رژیم غذایی با محتوای زیاد نمک ( معادل 3 تا 4 برابر میزان توصیه شده در انسان) اثر معناداری در بلوغ موش ها در مقایسه با گروه رژیم غذایی طبیعی ( با محتوای کم نمک)  داشت. علاوه بر این نشان داده شد که حذف مطلق نمک از رژیم غذایی موش ها نیز موجب به تأخیر انداختن بلوغ در آن ها شد. محققین نتیجه گیری کردند که نمک برای شروع مرحله بلوغ ضروری است، با وجود این مقادیر زیاد نمک بر سلامت تولید مثل اثر منفی دارد. به تأخیر افتادن بلوغ موجب اختلالات رفتاری، استرس و کاهش باروری می شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " تا به امروز مطالعاتی در زمینه اثرات مقادیر گوناگون چربی رژیم غذایی بر بلوغ انجام شده است با وجود این هیچ مطالعه ای در زمینه ارزیابی اثرات مقادیر نمک رژیم غذایی در زمینه مرحله بلوغ انجام نشده بود. " وی در ادامه افزود: " ما در این مطالعه دریافتیم که با وجود اثر محتوای زیاد چربی بر شروع زودرس مرحله بلوغ، موش هایی که از یک رژیم پر چرب و با مقادیر زیاد نمک پیروی کردند، شروع بلوغ در آن ها به تأخیر افتاد." نتایج این مطالعه برای اولین بار نشان داد که محتوای نمک رژیم غذایی بر سلامت تولید مثل مؤثر است.

منبع:


The above story is based on materials provided by European Society of Endocrinology
 

تعداد بازدید: 1600

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha