ویتامین D از سرطان پیشگیری می کند.
پزشک شما

ویتامین D از سرطان پیشگیری می کند.

9 شهریور 1396

در مطالعه ای که به منظور بررسی نقش مکمل ویتامین D و کلسیم در پیشگیری از سرطان انجام شد 2303 زن یائسه سالم با حداقل 55 سال سن از 31 کشور مورد مطالعه قرار گرفتند. شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده مکمل و دارونما تقسیم شدند. مکمل دریافتی شامل 2000 واحد ویتامین D و mg 1500 کلسیم بود که به مدت 4 سال توسط افراد دریافت شد. میزان ویتامین D مکمل تقریباً معادل 3 برابر مقادیر توصیه شده برای این گروه سنی بود.
نتایج به دست آمده نشان داد خطر بروز سرطان در زنان دریافت کننده مکمل 30 درصد کمتر بود. آنالیزهای بعدی نشان داد سطوح خونی ویتامین D به خصوص 25- هیدروکسی ویتامین D به طور قابل توجه در زنان مبتلا به سرطان نسبت به زنان سالم پایین تر بود. نتایج این پژوهش نشان دهنده اهمیت نقش ویتامین D در سلامت انسان و به خصوص در پیشگیری از سرطان است.
اغلب سلول های بدن به منظور عملکرد مناسب به ویتامین D نیاز دارند. در صورت عدم وجود مقادیر کافی ویتامین D سلول ها ممکن است به سلول های بدخیم تبدیل شوند.
درحالیکه ویتامین D در هنگام مواجهه با نور خورشید در پوست ساخته می شود، استفاده از کرم های ضد آفتاب مانع تولید ویتامین D در پوست می شود. همچنین به این دلیل که بسیاری از افراد اغلب اوقات در داخل ساختمان ها به سر می برند فاقد سطوح کافی ویتامین D در خون هستند. 
منبع:


Effect of Vitamin D and Calcium Supplementation on Cancer Incidence in Older Women. JAMA, 2017; 317.
 

تعداد بازدید: 574

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha