کمبود ویتامین D : پیشگویی کننده سرطان پروستات
پزشک شما

کمبود ویتامین D : پیشگویی کننده سرطان پروستات

25 خرداد 1395

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که بین مقادیر ویتامین D و عود سرطان پروستات همبستگی مثبتی وجود دارد. به بیان دقیق تر، در این مطالعه پژوهشگران نشان دادند که کمبود ویتامین D می تواند به عنوان یک عامل پیشگویی کننده برای رشد سریع و تهاجمی سرطان پروستات به کار رود. یافته های این مطالعه بسیار حائز اهمیت است به دلیل این که می تواند راهبردهایی را برای مردان و پزشکان آن ها در زمینه سرطان پروستات پیشنهاد کند، درواقع این یافته ها پیشنهاد می کند که پایش سرطان بهتر از حذف و برداشتن پروستات است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Adam Murphy؛" کمبود ویتامین D می تواند به عنوان یک شاخص جهت ارزیابی وضعیت غده پروستات در زمان سرطانی شدن مورد توجه قرار گیرد. مردان با رنگ پوست تیره، که دریافت ویتامین D کمی دارند یا این که در معرض نور خورشید نیستند، باید در این ارزیابی مورد توجه قرار گیرند، به ویژه زمانی که هورمون PSA آن ها افزایش یافته یا سرطان پروستات دارند. وضعیت کمبود ویتامین D می تواند به راحتی با مکمل یاری برطرف شود." مدارک پیشین نشان دادند که بین مقادیر ویتامین D و نیز پیشرفت سرطان پروستات رابطه مستقیمی وجود دارد. تهاجم سرطان پروستات یعنی مهاجرت سلول های سرطانی از پروستات به نواحی دیگر. پژوهشگران در این مطالعه 1760 مرد را در چیکاگو به لحاظ وضعیت ویتامین D و سرطان پروستات بررسی کردند. یافته های حاصل نشان داد که مقادیر ویتامین D در مردانی که در شرایط مهاجرت سلول های سرطانی از پروستات قرار داشتند، حدود 7/22 نانوگرم در دسی لیتر بود. یافته های حاصل از این مطالعه درJournal of Clinical Oncology منتشر شد.

منبع:


Y. A. Nyame, et al. Associations Between Serum Vitamin D and Adverse Pathology in Men Undergoing Radical Prostatectomy. Journal of Clinical Oncology, 2016
 

تعداد بازدید: 1989

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha