برای کاهش وزن، رژیم گیاهخواری بگیرید
پزشک شما

برای کاهش وزن، رژیم گیاهخواری بگیرید

21 اسفند 1394

افرادی که رژیم گیاهخواری می گیرند به ویژه افرادی که گیاهخواری محض را انتخاب کرده اند که هیچ ماده غذایی با منشأ حیوانی را استفاده نمی کنند، در رژیم های کاهش وزن نتیجه بهتری می گیرند. در واقع این افراد می توانند در مدت کوتاهی حدود دو کیلوگرم وزن کم کنند.
محققان 12کارآزمایی بالینی با 1151 شرکت کننده را بررسی کردند که یک رژیم یکسان را 9 تا 74 هفته رعایت کرده بودند. این رژیم ها شامل رژیم اتکینز و برنامه آموزش ملی کلسترول آمریکا و یا انجمن دیابت آمریکا بود.
به طور کلی، افرادی که رژیم گیاهخواری داشتند کاهش وزن بیشتری (02/2 کیلوگرم) نسبت به سایر افرادی که در رژیم خود گوشت و محصولات حیوانی داشتند، نشان دادند. گیاهخوارانی که رژیم گیاهخواری محض را دنبال می کردند، نسبت به سایر گیاهخواران کاهش وزن بیشتری پیدا کردند که حدوداً 52/2 کیلوگرم بیشتر از غیر گیاهخواران بود. گیاهخوارانی که لبنیات و تخم مرغ را نیز در رژیم خود داشتند، 48/1 کیلوگرم بیشتر از غیر گیاهخواران وزن کم کرده بودند. افرادی که رژیم گیاهخواری کم کالری را اتخاذ کرده بودند، نیز کاهش وزن بیشتری نسبت به رژیم های گیاهخواری آزادانه تر داشتند.
دریافت مقادیر بالایی از غلات کامل، میوه و سبزیجات می تواند در دریافت نتیجه بهتر در رژیم گیاهخواری نقش داشته باشد. محصولات تهیه شده از غلات کامل و سبزیجات معمولاً نمایه گلیسمی پایین تری داشته و منجر به افزایش ناگهانی قند خون نمی شوند. میوه ها غنی از فیبر، آنتی اکسیدان، املاح و مواد محافظت کننده طبیعی هستند. غلات کامل غنی از فیبر محلول هستند که سبب تأخیر در تخلیه معده شده و لذا موجب هضم کالم غذاها می گردد. همچنین فیبرها سبب کندی عبور مواد غذایی از روده شده که جذب ریز مغذی ها را افزایش می دهد. مطالعات بسیاری اثر فیبر در کاهش وزن را اثبات کرده اند.
نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که رژیم گیاهخواری نسبت به سایر رژیم ها در کاهش وزن مؤثرتر است. البته مداخلات بیشتری لازم است که اثرات این رژیم بر کنترل وزن و خطرات متابولیکی مشخص گردد.
نکته عملی: رژیم گیاهخواری نسبت به سایر رژیم ها تأثیر بهتری در کاهش وزن دارد.
واژگان کلیدی:

منبع:


Huang, R-H. et al. Vegetarian Diets and Weight Reduction: a Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of General Internal Medicine, June 2015
 

تعداد بازدید: 889

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha